Menu

J. F. Willumsen

1902-12-19

Afsender

Georg Seligmann

Dokumentindhold

Georg Seligmann har en kopi af et maleri af Frans Hals, som Willumsen skal sælge for ham. Seligmann angiver mål og pris på maleriet.

Transskription

19 Dec. 1902.

Kjære Willumsen.
Maalet paa min Frans Hals Copi er nøjagtig med Ramme H. 3½ Al. B. 4¾ Al. Det er et majet smokt Billede. Hvis jeg ikke kan faa mere for det vil jeg sælge det for 1000 Kr foruden Fragt og Emballage. Hvis De kan gjøre noget for Salget vil De meget glæde
Deres hengivne
Georg Seligmann
P.S. Jeg sender Dem en gjengivelse af Billedet. Lykke paa Rejsen.

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
København (Danmark)
Frans Hals

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/2 - Sa-SI