Menu

J. F. Willumsen

Ca.1901

Afsender

Johannes Kragh

Dokumentindhold

Johannes Kragh kan ikke tage med på Willumsens studierejse til Schweiz, da han har uopsætteligt arbejde, som skal færdiggøres.

Transskription

Rosenvængets Paralelvej 5
Kære Willumsen
Tak for begge Deres breve både det fra Amerika og det ikke. De har glædet mig meget begge to. Mest for resten det sidste. Det har glædet mig for såvidt som jeg føler Deres venskab deri at De vil være sammen med mig, samtidig med at jeg er meget ked af ikke at kunne følge opfordringen. Jeg er bundet ved arbejder som jeg har påtaget mig inden for en bestemt tidsfrist og som jeg ikke har råd til at give afhold på. Altså den gamle historie om at tjene penge; hvormed

tiden går, så inden man sér sig om er den løbet fra én og man har intet andet udrettet end det meget sølle at skaffe sig selv tag over hovedet og noget at putte i ansigtet. – Men endnu engang tak fordi De kunde tænke på at være sammen med mig på Deres studie tour. Da jeg fik Deres brev havde jeg – ja har da så endnu – mest lyst til at sige pr. Telegram: kommer strags! og så komme, og imedens jeg skriver dette, harmer det mig at jeg skrive det.
Vær nu ikke vred på mig oven ikøbet.
Deres hengivne Ven
Johannes Kragh
Jeg skal hilse fra P.V.J. Klint.

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
P.V. Jensen-Klint

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/2 - K