Menu

J. F. Willumsen

1902-2-29

Afsender

Erik Henrichsen

Dokumentindhold

Viggo Pedersen og Niels Skovgaard bryder sig ikke om Willumsens udkast til Den Frie Udstillings flag. Henrichsen takker Willumsen for ulejligheden og meddeler, at flagets udførelse vil blive udskudt til en anden gang.

Transskription

DEN FRIE UDSTILLING.   27 Februar 1902.

Kære Willumsen.
Viggo Pedersen synes ikke om Deres Udkast til Flaget, og Niels Skovgaard, med hvem han bor i Hus sammen i Hillerød og til hvem han har vist Udkastet, er endnu mere misfornøjet dermed, men de indrømmer naturligvis begge, at for at fælde en virkelig Dom, maatte man have Tegningen i fuld Størrelse. Denne Fordring mener vi naturligvis ikke at kunne stille til Dem, og med Tak til Dem for Deres Ulejlighed og gode Vilje for Idéen og Deres Interesse for dens Udførelse, mener vi derfor at stille Sagen i Bero indtil der bliver bedre Tid til at faa den omhyggeligt gennemtænkt og udført. Et saadant Flag kunde jo nok, hvis det vakte almindeligt Misfornøjelse blandt Medlemmerne og i Publikum, gøre nogen Fortræd.
V.P. haaber, at De ikke vil føle Dem krænket over hans Kritik.
Deres hengivne
Erik Henrichsen

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/5 - H