Menu

J. F. Willumsen

1899-10-19

Afsender

Niels Skovgaard

Dokumentindhold

Den Frie Udstillings bestyrelse har besluttet, at der skal gøres noget ved pladsen omkring bygningen. Skovgaard påpeger, at de dog først vil høre Willumsens mening desangående. Skovgaard beskriver udførligt hvilke planter, buske og træer der er udvalgt og deres påtænkte placering. Afslutningsvis beder han Willumsen meddele Harald Bing, at han har fundet en anden at gøre forretning med i forbindelse med en gengivelse af Magnusstenen.

Transskription

Classensvej 23 IV
19.10.99.

Kære Willumsen!
Den fries bestyrelse har drøftet spørgsmålet, om der ikke burde gjøres noget ved pladsen omkring vor bygning, og er kommet til den anskuelse, at der bør gjøres noget.
Men så er der det næste spørgsmål, hvad der da skal gjøres, og her vilde vi gærne høre arkitektens mening.
Se! med hensyn til hvad der skal gjøres, så kommer det jo meget an på, hvad vi kan gjøre.x xhvad vi kan få, og hvad vi kan overkomme.
Vi har tænkt os, at benytte stedse-grønne ting, dog ikke udelukkende, da de er dyre. Graner som er billigere skal ikke due her i byen. Imidlertid da vi måske snart skal bort fra

pladsen, vilde det jo være meningsløst at købe små træer, som først om 10 år kunde se ud af en smule, og vi har derfor tænkt at tage større og altså dyre ting, og har udkastet en plan, som er sådan.
1 og 2 Lave buske af maghognia og buxbom
3 og 4 To mt store (ca 5 alen høje) træer. En thuja og en cypres, to smukke eksemplarer, som vi netop kan få.
5·6·7·8 glatbladede kvisttorn omtrent af menneske højde
9 rønne og måske andre løvtræer til at skjule kagekonen
10 det samme til at skjule et skur.
11·12·13 mahognia og buxbom. (kan udelades)
Dernæst vild vin plantet op ad plankeværket indimod vandværket og endelig pralbønner op ad bygningens sidefasader.

Om vi også skal have vild vin op ad salon bygningen er vi mere i tvivl. Se dette er planen, vil De nu være så ælskværdig at sige os Deres mening, men det kan blot ikke nyttet, at De udkaster en anden plan, som bliver meget dyrere end vor, som vist vil koste sådan noget som 100 kr.
At få svar nogenlunde snarligt vilde vi sætte pris på.
Så vil jeg privat gerne bede Dem om en Tjeneste, nemlig at meddele hr. Bing, når De en dag taler med ham, at jeg har fået andre til at tage den forretning med en gengivelse af Magnusstenen, som jeg i sin tid talte med ham om, men som han jo ikke var videre opsat på, og egentlig selv rådede mig at gå til anden med. Hvis De vil

gjøre dette for mig, skal De have tak, jeg er ikke stærk i pennen, og har længe skudt den meddelelse fra mig, så hvis jeg nu kunde helt slippe for at skrive til ham, så vilde jeg være glad.
Venlig hilsen fra Deres
Niels Skovgaard.

Omtalte genstande

Niels Skovgaard: Magnusstenen (opstillingsår 1898)
Granit
Skibelund Krat, Askov

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/2 - Sa-Sl