Menu

J. F. Willumsen

1901-02-01

Afsender

Henrik Cavling

Modtager

Carl Dreier

Dokumentindhold

Henrik Cavling skriver et brev til Carl Dreier, hvori han introducerer Willumsen. Det er hensigten, at Willumsen personligt skal overbringe introduktionsbrevet til Dreier i Amerika.

Transskription

POLITIKEN.
REDAKTION.
Østergade 23, Hj. af Integade
Telefon 3436.

Kjøbenhavn, d. 1 Febr 1901

Kære Hr. Carl Dreier!
Da jeg sidst ulejligede Dem med danske Rejsende, var det store Bankier og Millionærer. Overbringeren heraf staar mit Hjærte nærmere. Han er vor mest lovende Kunstner, lovende endnu, skønt han har et europæisk berømt Navn.
De kender Willumsen fra "Politiken". Her har De ham selv. Tag ham hjem en Aften og giv ham Deres gode Raad.
Med en hjærtelig Hilsen
til Dem og vore fælles gode Venner;
Deres hengivne
Henrik Cavling.

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Jens Ferdinand Willumsen

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: B/II/2 - Personlige anliggender, tyveri mm.