Menu

J. F. Willumsen

1902-02-20

Afsender

Georg Jensen

Dokumentindhold

Georg Jensen og Joachim Petersen takker ja til Willumsens tilbud.

Transskription

Lerbrænderiet Nørrebrog 199. L.
Kære Willumsen!
De maa ikke mistyde min Sendrægtighed, jeg har været syg og har først i Gaar kunnet fortælle Joach. P om Deres smukke Tilbud; vi er meget glade, og siger Dem begge to saa godt Tak, som det lader sig sige. Vrøvl lover vi Dem at blive fri for, derimod vil det være os en stor Glæde om De -

-naar vi faar et særlig vellykket Stykke Keramik – da vil modtage det som en ringe "Gengæld[else"]
Venligst Hilsen
Deres
Georg Jensen
Joach-Petersen
20 Febru 1902

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Christian Joachim

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J