Menu

J. F. Willumsen

Ca. 1900

Afsender

G.A. Hagemann

Dokumentindhold

I et brev til H. H. Rogers bliver Willumsen introduceret af G.A. Hagemann. Det er hensigten, at Willumsen personligt skal aflevere introduktionsbrevet til Rogers i New York.

Transskription

Bredgade No 51.     Kjøbenhavn.

G.A. Hagemann
take the Liberty to introduce

the bearer Mr. J. F. Willumsen – a danish artist – to Mr. H. H. Rogers
28 Broadway
New York.

Fakta

Brev

Engelsk

København (Danmark)
New York (USA)
Jens Ferdinand Willumsen

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: B/II/2 - Personlige anliggender, tyveri mm.