Menu

J. F. Willumsen

1899-10-28

Afsender

Harald Bing

Dokumentindhold

Harald Bing bekræfter, at han har modtaget Willumsens opsigelse som kunstnerisk leder af Bing & Grøndahl.

Transskription

149 Vesterbrogade.     Copenhagen, DENMARK.
Kjøbenhavn V., den 28 Oktober 1899.

Paa Selskabets Vegne har jeg at anerkjende Modtagelse af Deres Meddelelse af d.d. ifølge hvilken De ønsker at fratræde Deres Stilling som Kunstnerisk Leder af vor Fabrik fra 1 Mai n. A at regne.
Harald Bing
adm. Direktør.

Hr J.F. Willumsen
Her.

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Bing & Grøndahl

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: C/II/6 - Bing & Grøndahl m.m.