Menu

J. F. Willumsen

1923-11-10

Dokumentindhold

Willumsen har skrevet til Gallerikommisionen - trods Jens Lunds råd om at vente. Willumsen medsender sin skrivelse, og han beder Lund om at fremlægge den for kommisionen. Han er nu ankommet til Nice og er ved at indrette sit nye atelier.

Transskription

Nizza       10 Nov. 1923
Kære Billedhugger Jens Lund.
Vi blev enige om paa Festaftnen at jeg, indtil videre, ikke skulde svare Galleri Kommisionen men afvente Sagens videre Forløb
Men Dagene gaar, og jeg synes at det er uhøfligt ikke at svare og vel ogsaa urigtigt.
Jeg har derfor affattet følgende Skrivelse til Gallerikommissionen
Den indeholder de Punkter som vi har talt om, og der er kun den Tilføjelse at jeg foreslaar at den forlænger de aarlige Bidrag ud over de ti Aar, i det Tilfælde at

jeg ikke kan gennemføre Relieffet for de 200000 Kr.
Hvis min Skrivelse har Deres Sympati, beder jeg Dem om at lægge den frem i Galleri Kommissionen. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at arbejde imod Deres Planer.
Tak fordi De interesserer Dem saa stærkt for mine Sager. Jeg haaber at jeg ikke skal gøre Dem Skam, Og Tak for Festen. Det var en meget smuk Aften den frie Udstilling havde lavet for mig. Struckmann er storartet. Jeg føler mig dybt rørt hver Gang jeg tænker paa

den Fest, og al den Anerkendelse jeg fik.
Rejsen herned faldt mig ret trættende. Grunden var maaske den at Dagene forinden havde været meget anstrængende og nervøse. Straks efter min Ankomst her til Nizza fik jeg ingen Hvile; men maatte straks gaa i Gang med groft Arbejde, for at indrette mit nye Billedhugger Atelier, og da det er meget vanskelig at faa Hjælp maatte jeg selv male Vægge m.m. lave Drejeskiver og gøre rent.
Min Kone er i Rom for at sætte vor ældste Datter i Sangerindelære, saa jeg føler mig noget ene.
Modtag mine bedste Hilsner
Deres hengivne
J.F.W.

Omtalte genstande

J.F. Willumsen: Det Store Relief (1893-1928).
Marmor, andre stenarter og forgyldt bronze, 440 x 646 cm.
Statens Museum for Kunst (deponeret på J.F. Willumsens Museum), Acc 2

Fakta

Brevudkast

Dansk

Nice (Frankrig)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: B/III/4 - Det Store Relief