Menu

J. F. Willumsen

1919-11-05

Modtager

Siegfried Wagner

Dokumentindhold

Det glæder Willumsen, at Den Frie Udstillings medlemmer er kommet på andre tanker mht. uddeling af udstillingsmedaljer. Han vil desuden gerne deltage i udstillingen i Aarhus.

Transskription

3 Place Charles-Felix
Nice
5 Nov 1919.
Kære Wagner
Tak for Brevet.
Det glæder mig meget at høre at den frie Udstillings Medlemmer, efterhaanden er kommet til Forstaaelsen af, hvilken Betydning det vil have for Udstillingen, for dens Aand, at forhindre at der bliver uddelt Medaljer paa dens Udstillinger.
Det betyder meget mere at bevare den gamle gode Retning og Frihed end

at bevare mig som Medlem.
Med Hensyn til min Deltagelse i Aarhus Udstillingen, saa vil jeg gærne deltage sammen med mine Kolleger.
Men jeg har jo desværre ikke noget at sende. De ved maaske at der fortiden er en Udstilling i Stockholm, hvortil man har sendt en Masse af mine Ting; deriblandt ogsaa de nye. Selv har jeg intet staaende hjemme. Der maa altsaa laanes af Billedejere; men af hvem, jeg troer det der kan have nogen

Interresse er laant ud til Stockholmerudstillingen.
Her er dejlig Ro. Skøndt Vejret har været køligt de sidste Dage er her dog næsten altid Solskin og lyst. Kun en enkelt Dag kan det regne. Det har været Sommer helt til nu.
Med mange Hilsner fra Edith og mig selv til Dem og Kone
Deres hengivne
J.F. Willumsen
P.S
Da Breve nu kun bruger 7 Dage undervejs, saa fandt jeg det unødigt at telegrafere, det er et helt Apparat der skal sættes i Gang.
J.F.W.

Fakta

Brev

Dansk

Nice (Frankrig)

J.F. Willumsens Museum
Bog: Breve fra J.F. Willumsen til Siegfried Wagner 1905-46