Menu

J. F. Willumsen

1899-01-19

Modtager

Siegfried Wagner

Dokumentindhold

Willumsen har skrevet et anbefalingsbrev, hvori han komplimenterer Siegfried Wagners insats på Bing & Grøndahl.

Transskription

149 Vesterbrogade Copenhagen, DENMARK.
Kjøbenhavn V., den
19 Januar 1899

Hr. Billedhugger Wagner, som har arbejdet, her paa Fabrikken, under mit Tilsyn i henved et Aar, har i den Tid udvist megen Interesse for at udvikle sig i Retning af Kunstindustri og vil i den Forbindelse med sit gode kunstneriske Talent, sikkert kunne opnaa smukke Resultater.
Jeg vil anbefale ham, som moden til at høste megen Nytte af en Udenlandsrejse
J.F. Willumsen

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Bing & Grøndahl

J.F. Willumsens Museum
Bog: Breve fra J.F. Willumsen til Siegfried Wagner 1905-46