Menu

J. F. Willumsen

1900-06-23

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen er rejst til New York, og han beskriver byen med de enorme skyskrabere og elektriske lysskilte. Han har lejet atelier, som er tilknyttet Carnegie Hall, - og så er han ved at lave et herbarium af blade og urter fra de omkringliggende skove.

Transskription

Carnegie Hall Studio 832
7 av 56 th
New York

Kære Rohde.
Efter megen Besvær, i den fremmede By, har jeg fundet dette Sted og lejet mig ind. Man kan ikke tro paa de enorme Priser der møder En i Alt. Et Atelier koster 200 Kr om Maaneden.
dette fik jeg for halv Pris i Sommer Maanederne mens at Artisten er paa Landet. Dette Hus Carnegie Hall (udt. Käärnegi Haal) er et Slags Konsertpalæ; men udenom Konsertsalen er der et 1000 Rum som lejes ud til Musik og Teaterstudium ogsaa et Par til bildende Kunstnere. Her er en Syngen og Raaben som ofte kan virke generende, navnlig naar jeg ikke kan høre Forskel paa Sang og Dampfløjte. Huset har 12 Etager jeg bor paa 8de. Mange Elevatorer fører uafbrudt Folk op og ned. Elektrisk Lys til gratis Afbenyttelse. Hedt og koldt

er indlagt. Et rigtigt moderne amerikansk Hus. Der er mange udmærket smukke Huse efter Skyskraber Systemet. Virkelig ejendommelige og godt løste. Disse enorme Flader som en Skyskraber har er ikke lette at inddele og bryde og flikke sammen paa. Der ofres enormt paa Huse. Jeg har set hundrede af Døre hvorpaa der er ofret meget mere end paa det bedste Møbel til en Stue. Disse kostbare Døre i et Hus smykke det meget. Penge har de Amerikanere sku, og de vil ogsaa ofre dem paa smukke Ting. Men hvor skal jeg stakkels Dilettant fra Danmark kunne komme ind i det og faa noget at gøre, jeg som intet har at vise frem, og har jeg et Par Fotografier, saa er det Hele kun Smaating. Jeg tror at Porcelænet interesserer dem; men her findes ingen Porcelænfabrikker i Amerika. Porcelæn kan indføres billigere. Naa jeg vil klemme paa. Byen med sine taarnhøje Huse er meget smuk og malerisk. Der er en Afveksling i disse høje Huse

med deres forskellige Former og Højde, at den for mig er ligesaa smuk som Nürnberg i den bekendte Dürerske Radering
Set fra Hudson Højderne ovre paa den anden Side af Floden folder Byen sig ud for Øjet fra højre til venstre Horisont som et langt Panorama af en By fra Østerland; som en Eventyrby i Tusind og En Nat. Om Aftenen er Byen oplyst ved de mange elektriske Skilte i mange Farver. Skønnere Festillumination kan ikke ses. Saaledes saa Tivolis Iluminationer ud i mit Barneøje da jeg var meget lille. Jo, De kan være forvisset om at det ikke er bar Petroleum, Olie og Kulrøg der lugter af herovre. Gør en Gang for Deres egen Skyld en Tur herover, ogsaa andet end Ribes røde Tage har Skønhed. Skovene indeholder en Masse Planter baade Træer og Urter som jeg aldrig før har set. Her er en Mangfoldighed af Variationer. Jeg har begyndt at danne et Herbarium til Hjælp for Kunsten. De ydre Indtryk er saa paatrængende at det indre Liv foreløbig maa forstumme.
Mange Hilsner
J.F. Willumsen
23 juni 1900

Omtalte genstande

Albrecht Dürer: Der heilige Antonius vor der Stadt (1519)
Radering, 9.8 x14.2 cm.
Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-OB-1221

Fakta

Brev

Dansk

New York (USA)
Albrecht Dürer

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.