Menu

J. F. Willumsen

1900-05-10

Afsender

Martin Nyrop

Dokumentindhold

Martin Nyrop har erfaret, at Willumsen endnu er i Danmark. Han vil derfor høre, om Willumsen vil udføre et dekorationsarbejde på Københavns Rådhus, hvis der bliver penge til det.

Transskription

Gyldenløvesg. 4.4   10de Maj 1900
Hr. Kunstmaler Villumsen!
Da jeg et Par Gange har søgt Dem forgæves og da jeg i Dag hører at De endnu er her i Byen beder jeg Dem om at meddele mig naar og hvor jeg kunde komme til at tale med Dem.
for at høre om De, dersom det iøvrigt kan lade sig gjøre, skulde være villig til at arbeide med paa et eller andet ved Raadhusets Indre.
Ærbødigst
M. Nyrop

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/5 - NO