Menu

J. F. Willumsen

1900-01-04

Afsender

Louis Rasmussen

Dokumentindhold

Louis Rasmussen fraråder Willumsen at rejse til det kunstforladte Chicago. Han anbefaler, at Willumsen i stedet for prøver lykken i New York, fx. hos Tiffany & Co.

Transskription

LOUIS RASMUSSEN,
1699 N. CLARK ST.,
TEL. L. V. 313,
      Chicago, Jan. 4th 1900

Kjære Willumsen
Tak for Deres Brev.
Jeg har tænkt en hel Del over Deres Beslutning om at rejse hertil, og glæder mig naturligvis til at se Dem. Blot jeg kunde sige at jeg paa Deres vegne glædede mig over Deres Udsigter til at bane Dem en Vej her, men desværre, jeg er bange for, at hvis der overhovedet existerer et Sted, hvor Deres Kunst aldeles ingen Sansynlighed har for at blive forstaaet, saa er det i dette Kunstforladte Chicago. Med min Evne til at være Dem til nytte med at faa begyndt er det desverre ogsaa smaat. Mit Bekjendtskab inskrenker sig til de Architecter som jeg arbejder for, og det Bekjendtskab er udelukkende paa Forretningens Vegne. Jeg har altid passet mig selv og aldrig deltaget i noget Foreningsliv, og kjender kun faa Kunstnere af Nawn. Den danske Billedhugger Gelert kjæmpede vist haardt i mange Aar

for at skabe sig et Navn her, han er nu rejst til New York, hvor Kunstnere vist har bedre Dage. Et Firma som Tiffany i New York kunde tænkes at have anvendelse for Deres Talent, den slags Firmaer existerer vist ikke her.
Det gjør mig ondt ikke at kunde skrive mere opmuntrende til Dem, men De spurgte om min Mening, og den har jeg efter beste Evne givet Dem. Jeg kan ikke raade Dem til at gjøre et Forsøg som vil tage Aar af Deres Liv uden synderligt Haab om Success.
Med Hilsen til Deres Frue
er jeg Deres hengivne
Louis Rasmussen

Fakta

Brev

Dansk

Chicago (USA)
J. Gelert
Juliette Willumsen
  • Chicago, USA
  • New York, USA

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: B/II/2 - Personlige anliggender, tyveri mm.