Menu

J. F. Willumsen

1925-08-04

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen har haft et nervesammenbrud pga. sine bekymringer med Det Store Relief.

Transskription

28 Strandagervej
Hellerup   4 Aug 1925

Kære ven
Tak for Deres udmærkede Lithografi som De har sendt mig. Det var mig en Glæde at modtage det. De tænker altsaa på mig.
Jeg var ganske rigtig ret alvorlig syg nede i Nizza i Vinter. Det var vist nok et Sammenbrud af Nerverne. Jeg laa hen i cirka 3 Uger. Saa mange Ærgrelser var Aarsagen. Navnlig havde Gallerikommissionen gjort Vanskeligheder ved Affattelsen af Kontrakten til "Det store Relief".
Men nu er jeg over det, og

er helt rask. Om en Maaneds Tid skal jeg være færdig saa omtrent da, med den store Gibsmodel, der saa bliver sendt til Carrara. Saa De forstaar at jeg har meget travlt. Det er altfor stort et Arbejde for et Menneske. Og nogen Hjælp af virkelig Værdi kan jeg ikke faa herhjemme. København er en Provindsby, ogsaa i den Henseende.
Det glæder mig at høre at ogsaa Deres Familje nu er rask og har overstaaet alle Farer.
Maa jeg bede Dem hilse

Deres Kone. Jeg haaber vi ses i Sommer, da jeg ikke kommer hjem til næste Aar og maaske ikke det paafølgende. Vi rejser herfra den sidste September.
Med mange Hilsner fra Hus til Hus, og endnu engang Tak for Deres Venlighed ved at sende mig Lithografiet.
Deres gamle Ven
J.F. Willumsen.

Omtalte genstande

  • J.F. Willumsen: Det Store Relief (1893-1928). Marmor, andre stenarter og forgyldt bronze, 440x646 cm. Statens Museum for Kunst (deponeret på J.F. Willumsens Museum), Acc 2.

Fakta

Brev

Dansk

Hellerup (Danmark)
  • Carrara, Italien

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.