Menu

J. F. Willumsen

1925-08-01

Afsender

Johan Rohde

Dokumentindhold

Rohde sender en velkomsthilsen til Willumsen, som er hjemme i Danmark. Willumsen har været alvorligt syg i Frankrig, og Rohde fortæller, at hans yngste datter ligeledes har været dødeligt syg. Derudover medsender Rohde et af sine litografier, som Edith har foreslået, at han skulle give til Willumsen.

Transskription

1.8.1925
Sønderho
Fanø

Kjære Ven.
Det har længe været min Hensigt at sende Dem et Par Ord. Jeg har nemlig hørt, at De under Deres Ophold i Frankrig har været alvorlig syg, og da jeg nu af en Avis ser, at De igjen er hjemme i Hellerup, vil jeg gjerne ønske Dem velkommen hjem og vel opstanden efter Sygdommen, som jeg altsaa formoder, at De helt er helbredet for, saa at De igjen er den gamle stærke Arbejder.
Ja Sygdom er vor værste Fjende, ogsaa vi har været alvorligt hjemsøgt af den; alle vore Børn har været syge, vor yngste Pige laa 3 Maaneder paa et Hospital og svævede imellem Liv og Død. Men nu er vi da alle raske igjen.
Da Deres Hustru ifjor aflagde os

et Besøg saa hun paa min Væg et Lithografi, som hun sagde sagde, jeg skulde forære Dem. Det er et Forsøg, jeg har trykt i et Par Exemplarer – jeg ved ikke om det er noget De bryder Dem om – Men jeg sender det nu, da jeg gjerne vilde vise Dem en Venlighed, tag det i alle Fald som en saadan.
Jeg beder Dem hilse Deres Hustru fra os haaber, at hun som Deres Børn har det godt. Kommer jeg til Kjøbenhavn, inden De er rejst, haaber jeg at se Dem.
Deres hengivne
Johan Rohde

Omtalte genstande

Johan Rohdes litografi til Willumsen.

Fakta

Brev

Dansk

Fanø (Danmark)
Hellerup (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/1 - R