Menu

J. F. Willumsen

1925-02-20

Afsender

Carl Nielsen

Dokumentindhold

Willumsen er overanstrengt pga. sit arbejde med Det Store Relief til Statens Museum for Kunst. Carl Nielsen beklager, at Willumsen ikke er rask, og han vil forsøge at trække i nogle tråde, som kan gavne Willumsens arbejdsproces.

Transskription

Menton 20-II-25.
Kære Venner! Tak for sidst, for al Venlighed. Vi er meget kede af at Du, kære Willumsen, ikke er rask og vi haaber stærkt at det er forbigaaende.
Vi har talt flere Gange om Situationen og det stor Arbejde og vil gerne røre paa os (jeg kender personlig Aagesen) men maaske kan man ikke gøre noget. Sagen er jo exeptionel. Der er vist aldrig tidligere sket det, at et Musæum gør en Bestilling i Begejstring for en Kunstner, derfor kan man nok forstaa at Ordningen af den økonomiske Side - der er helt ny – volder Vanskeligheder. Men der findes naturligvis en Udvej saa begge Parter har Sikkerhed; alt i alt er det dog en hæderfuld Sag for Dig og ogsaa for Musæets Bestyrelse. – Vi venter at høre om Du mener vi kan gøre noget i Sagen og hvorledes. Mange Hilsner fra Ederes hengivne Carl N.

Omtalte genstande

J.F. Willumsen: Det Store Relief (1893-1928).
Marmor, andre stenarter og forgyldt bronze, 440 x 646 cm.
Statens Museum for Kunst (deponeret på J.F. Willumsens Museum), Acc 2

Fakta

Brev

Dansk

Menton (Frankrig)
Statens Museum for Kunst

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/5 - NO