Menu

Personer

Emma Johanna Levysohn

Født: Emma Johanna Seligmann
Gift med grossereren William Levysohn i 1885.
Søster til maleren Georg Seligmann.

Fakta

1862-1911

Dansk