Menu

J. F. Willumsen

1901-04-18

Dokumentindhold

Jensen-Klint tilbyder Juliette Willumsen et af J.F. Willumsens forarbejder til Forældrenes Gravmonument. Forarbejdet er en lille dreng i keramik, som lå mellem forskellige mislykkede sager på Bing & Grøndahl.

Transskription

Kjære Frue
Blandt forskjellige mislykkede Sager som forefindes hos B & G. henhørende til Gravmælet er der en lille nydelig Dreng lidt for rød men ellers vellykket, dog er Armene løse   brændt for sig
den ene Arm mangler.
Disse Ting tilhører Deres Mand og jeg er da bleven enig med Nielsen om at nævnte lille Dreng skulle bero hos Dem, hvis de selv synes, han ligner som bekjendt Jan, jeg længes forøvrigt efter at se Dem, jeg er i færd med at lede Opstillingen af Monumentet
Jeg er hjemme hver Dag til Frokost Kl 12 f Ex i morgen Lørdag
Deres hengivne
PVJK
Pile Alle 17A. 4Sal F

Omtalte genstande

  • J.F. Willumsen: Forældrenes Gravmonument (1900).
    Granit, 288 x 149 x 82 cm.
    Vestre Kirkegaard, København

  • J.F. Willumsens keramiske forarbejde til Forældrenes Gravmonument (ca. 1900). Victor Petersens Samling

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J