Menu

Personer

Jo Hahn Locher

Født: Johanne (Hahn) Jensen.
Jo Hahn Locher er ansat på Bing & Grøndahl 1898-1940 - bl.a. under J.F. Willumsens ledelse.
I 1901 bliver hun gift med billedhugger Axel Locher.

Fakta

Johanne Hahn Locher

Frk. Hahn-Jensen

1876-1960

Maler, Keramiker

Dansk