Menu

J. F. Willumsen

1925-12-24

Afsender

Johannes Kragh

Dokumentindhold

Kragh har fået Carlsbergfondets direktion til at udsætte indleveringsfristen til Genforeningsmonumentets konkurrence. Chresten Skikkild er udgået af dommerkomitéen, og William Larsen er tiltrådt i stedet. Dette er Kragh og en række andre billedhuggere stærkt utilfredse med, og de udsender en protestskrivelse, som Kragh beder Willumsen om at underskrive.

Transskription

Ordrup 24 December 1925

Kære Willumsen. Jeg plejer jo ikke at sende Julehilsner til Dem og det er da ogsaa en Tilfældighed naar jeg skriver til Dem paa Juleaften.
Jeg ved jo ikke om De personlig er interesseret i Genforeningsconcurrencen men vist er det at jeg, da jegx)   x)sammen med Bjerg   fik Carlsbergfondens Direktion til at udsætte Fristen for Indleveringen, som Argument anført at jeg troede at have forstaaet at De maaske vilde deltage. Og jeg tror at det var medvirkende til at det opnaaedes.
Nu er Forholdet det at Billhg. Chresten Skikkild er udgaaet af Dommercomiteen og paa det daarligt besøgte Møde, engang midt i Sommer – hvor Skikkild blev valgt, - blev Wm. Larsen, Utzon-Francks Cicelørassistent paa Akademiet, efter Sigende valgt som 4de Suppleant.

Larsen, som er fuldstændig afhængig af U.F., gaar desuden der paa det store Atelier og ser paa hvad Francks Elever, af hvilke sikkert flere concurrerer, laver. Det er derfor at vi mener at han - samt fraset hans fuldkomne Ubruelighed som Billedhugger – ikke kan være Dommer i en saa vigtig Concurrence. Jeg gaar selfl ud fra at De er enig med os og at de vil underskrive vedlagte Skrivelse. - I [Forvejen sidder] der saadanne Undermaalere som Rasmus Andersen og Edvard Eriksen – Brandstrup er jo desværre heller ikke for god – og der skulde dog gærne være En ordenlig Dommer. Vi har tænkt paa enten Niels Skovgaard eller Magister Erik Moltesen. Jeg glæder mig til at høre et Par Ord fra Dem, men det haster! Vil De nok sende det hele omgaaende tilbage til mig. Hils Familien hvis De ser Dem.
Deres hengivne Ven
Johannes Kragh
Glædeligt Nytaar allesammen!

Fakta

Brev

Dansk

Ordrup (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/2 - K