Menu

J. F. Willumsen

Ca. 1904

Afsender

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

Tegner beklager sig over sin hjemkomst fra verdensbyen Paris til det hjemlige provinshul. Han har talt med flere danske kunstnere om Salon des Étrangers, og han venter nu et trykt cirkulære fra Willumsen. Derudover håber han, at Willumsen har modtaget et udstillingskatalog samt 70 Frc.

Transskription

6. Lemchesvej. Hellerup.
Kære Willumsen.
Ja, jeg er nu atter hjemme i det lille Danmark, hvilket slet ikke er muntert -
Overgangen især fra den mægtige Verdensby til dette Provinshul er forfærdelig – men der var jo intet Valg for mig – min Lomme var jo tom. –
nu vil jeg trøste mig med at hugge paa min Marmorblok, og ellers søge Midler til atter at komme ud – Udstillingssagen i Paris har jeg tænkt paa

og talt om til flere Kunstnere jeg har truffet (Hansen Jacobsen og Kragh) jeg venter nu det trykte Cirkulære fra Dem saa jeg har noget bestemt at forelægge og gaa ud fra – jeg skal da søge de andre Kunstnere, saafremt det kan lade sig gøre paa denne Aarstid.
De har forhaabentlig modtaget de 70.francs som jeg afsendte i Mandags, samt et Udstillingskatalog?
Mine bedste hilsner til "Madame" og Dem selv
Deres Ven
Rudolph Tegner.

Fakta

Brev

Dansk

Hellerup (Danmark)
Paris (Frankrig)
  • Paris, Frankrig

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: B/II/6 - JFW: Projekter