Menu

J. F. Willumsen

1897-05-04

Afsender

Pietro Krohn

Dokumentindhold

F. Deneken og A. Mohrbutter ønsker at mødes med Willumsen.

Transskription

4 Mai. 97.
Kjære Hr Willumsen.
Maa jeg herved anbefale Dem Hr Dr. Deneken fra Hamborg. Han har været Museums assistent ved Kunstindustrimuseet der, skal nu overtage Posten som Direktør for Museet i Crefeld. Han er her i Byen tilligemed en ung tysk Kunstner Mohrbutter
Han vil meget gærne besøge Dem for at faae forskjellige Oplysninger af Dem. Hvis De ikke sender mig Afbud, kommer De to Herrer paa Fredag c: Kl 5 ½ til Dem.
Mange venlige Hilsner til Dem og Deres Kone
Forb.
Pietro Krohn.

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/2 - K