Menu

J. F. Willumsen

1892-03-19

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen er skuffet over, at Rohde har rettet i hans værkkommentarer til Den Frie Udstillings katalog, og han befaler, at de forbliver uforandrede.

Transskription

Lørdag d 19 marts 1892
13 rue Charlet.

Kjære Rohde.
Kun et Par oplysende Ord til Telegrammet igaar. Jeg blev meget skuffet i min Tillid til mine Venner   ved at modtage Brevet fra Dem igaar. ved at se mine Kommentarer saa forfærdelige ødelagde, udblødede, upersonlige, misforstaaede og (i Cocitreu med Hønen) meningsløse. efter dette Censurresultat har jeg intet andet at gjøre end at bede Dem (dem) paa det bestemteste at respectere min Villie: at udstille hvert af de 12 Billeder og at trykke under min Afdeling i Katalogen mine Kommentarer med "Prolog" og "Epilog" uden at forandre eller tilføje eller afskjære noget Ord!
Ansvaret for de uskyldige men

nok for andre saa generende Komentarer kommer paa mig da jeg har Mod til at male   Malerierne falder det mig ikke saa svært, den stillistiske Fejl som kan findes hist og her, er ikke større end jeg kan bære den. - det er mig og ingen Anden som har den virkelige Mening om mine Ting; men det er noget forfærdeligt Noget at have i Danmark.
punctum i Enden af Telegrammet betyder at dermed er denne Sag afsluttet.
Saa en lille Spøg: Jeg kunde nok have Lyst at gjennemse Hannovers Anmeldelse af mig forinden den gaar i Trykken, rimeligvis vilde der være et eller andet som kunde fuldkommengjøres, tilføjes, eller rettes som Misforstaaelse. De maa indse at Forholdet bliver det

samme og saa - saa faar vi dannet saadant et herligt, kristeligt Næsteomsorgsfuldt Samfund.
De tager mig det nu ikke ilde op   at jeg har taget Deres Brev ilde op, men hvor skulde jeg vel have kundet gjøre andet.
I Haab om fremtidigt Venskab fra Deres Side er jeg Deres bestandig
Ven
J. F Willumsen
E S.
De sender mig nok den trykkede Katalog. Hvornaar rejser De til Paris, jeg (vi) rejser hjem de sidste Dage i April, kunde vi da ikke arangere os med at benytte hinandens Returbilletter   de gjælde i 20 Dage og der spares enormt.
W.

Omtalte genstande

  • J.F. Willumsen: Kokotte siddende på jagt i Montagne Russes (1890) Bemalet træ, ca. 104x60,7 cm J.F. Willumsens Museum, Acc 507

Fakta

Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.