Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Martin Nyrop har været forbi Willumsen, og han vil komme igen, hvis Willumsen bliver optaget i kommisionen.
Willumsen beder Rohde om at hente en tegning hos Jastrau og få den indrammet.

Transskription

Kære Rohde
Tak for Deres Venskab og Tak for i Aftes.
Nyrop var her i Morges, jeg lovede ham at komme igjen, hvis jeg blev antaget i Kommisionen
Jeg rejser i Aften Lørdag.
Hilsner til Dem og Familje
Deres heng
Willumsen.
Hent den spanske Tegning hos Jastrau
han var ikke hjemme, og sæt den i Ramme for min Regning

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Viggo Jastrau
Martin Nyrop

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.