Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

Kære Rohde
Tak for Deres Venskab og Tak for i Aftes.
Nyrop var her i Morges, jeg lovede ham at komme igjen, hvis jeg blev antaget i Kommisionen
Jeg rejser i Aften Lørdag.
Hilsner til Dem og Familje
Deres heng
Willumsen.
Hent den spanske Tegning hos Jastrau
han var ikke hjemme, og sæt den i Ramme for min Regning

Fakta

Brev

Dansk

Viggo Jastrau, Martin Nyrop

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.

Udat. 5 jfw til rohde 1