Menu

J. F. Willumsen

1897-11-09

Afsender

Harald Bing

Dokumentindhold

Willumsen er blevet tilbudt en stilling som kunstnerisk leder af Bing & Grøndahl. Harald Bing sender i den forbindelse et brev med de dertilhørende ansættelsesvilkår.

Transskription

149 Vesterbrogade.     Copenhagen, DENMARK.
Kjøbenhavn V., den 9 November - 1897.

Selskabets Bestyrelse har overdraget mig at foreslaa Dem at overtage Ledelsen af vore Kunstneriske Arbeider paa følgende Vilkaar:
Det aarlige Honorar fastsættes til 3000 – tretusinde – Kroner. Skulde imidlertid Deres Virksomhed ophøre inden tre Aars Forløb – regnet fra 1 Janr 1898 – tilkommer der Dem yderligere 1000 Kr for hvert Aar, De har fungeret paa Fabriken. Dette dog kun under Forudsætning af, at Deres Virksomhed ophører paa vor Foranledning. – En Opsigelse af Forholdet mellem Dem og Fabrikken kan fra begge Sider kun finde Sted med ½ Aars Varsel.
At De er enig i de her anførte Betingelser, derom turde jeg imødesee Deres Meddelelse.
Deres ærbødige.
Bing

Hr J.F. Willumsen!
Hellerup.

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Hellerup (Danmark)
Bing & Grøndahl

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: C/II/6 - Bing & Grøndahl m.m.