Menu

J. F. Willumsen

1890-04-14

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Juliette og J.F. Willumsen er blevet gift. Willumsen takker for Rohdes bryllupsgave - en radering - som han dog allerede har et eksemplar af. Han udstiller for tiden et maleri i Goupil & Cie i Paris. Det er svært at slå igennem dernede, og Willumsen synes, at hans egne malerier ser nussede ud i sammenligning med de franske kunstneres.

Transskription

Paris d. 14 April 1890.
Kjære Rohde.
De overraskede os forleden Dag med Brev, jeg havde dog troet at være kommen Dem i Forkjøbet, og saa blev jeg en Smule jaloux over at det var til Min Kone som De skrev; men det var alle de mange Smigrerier, som De mente jeg ikke havde godt af at høre, de var kjedeligt at De ikke fik dem sagt paa Bryllupsaftenen, en Blomst i Buketten mangler jo nu; men vi har lige Glæde af at modtage den bagefter.
og vide hvad De vilde have sagt, dog de bære Soliditetens Præg, da De ædruelig flere Dage efter skrev dem, og

ikke kun fremvoxet under Vinens stærke Paavirkning; jeg vil haabe at Deres smukke Tanker om mig maa gaa i Opfyldelse, jeg vil selv kjæmpe derfor, Trangen er i mig til noget exstra, bare jeg ikke falder af paa den, jeg har allerede mærket hvor svært det er at komme frem her, mine Billeder ser saa nussede ud, og saa mangler de det extra, jeg vil dog blive ved, jeg erkjender at jeg kan ikke blive dygtigere end Raffaëlli og hvad det er de hedde, i den Retning som de arbejde i, den er fuldkommen, den hører til det bedste af hvad der nogensinde er skabt     meget, meget bedre end hvad de store Mestre lavede; jeg maa gaa min egen Retning, men hvad er det for en En, jeg kjender den ikke klart, dog den kommer vel nok,

ikke ved sig selv, troer jeg, men ved et Tilfælde, eller Speculeren.
Goupil paa Boulevard Montmartre har faaet mit Vaskeri, han kjendte det godt fra Salonen, han vilde ogsaa komme hjem og se paa de andre Ting som staar herhjemme; jeg frygter hans Besøg han er vant til at se paa de dejlige Ting, som De ved hænger hos ham, og jeg synes ogsaa at de se saa frygtelige ud siden jeg har været oppe hos ham.
Nu Tak fordi De vilde være med til Bryllupsfesten og Tak fordi De tog Dem af min Moder, saa Tak for Raderingen, kun kjedelig som jeg vist sagde til Dem paa Bryllupsaftenen, at jeg engang havde valgt mig det samme, saa talte De om at ville bytte det med Noget andet, f.Ex

Degas, Max Klinger og andet meget moderne, saa moderne som vel muligt, saa vilde jeg være meget glad, dog under Forudsætning af samme Pris hvis det skulde være noget exstra godt som var et Par Kroner dyrere saa læg det til paa min Regning; den samme Ramme maa jo være stor nok til de fleste Ting, saa vidt jeg ved staar Billedet ude paa Frydendahlsvej, jeg kunde ikke have det med nogetsteds, jeg skal bede min Svigerfader om at sende det ind til Vinkel en af de første Dage, hvor De saa nok er saa venlig at tage Dem af Valget
af moderne Ting har jeg intet saa De tager ikke galt af Valget.
med mange Hilsener.
Deres Venner.
Juliette og J. F. Willumsen

Omtalte genstande

  • J.F. Willumsen: Fransk vaskeri (1889). Olie på lærred, 105 x 133.5 cm. Göteborgs konstmuseum, GKM 0286

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.