Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Den Frie Udstilling skal flytte.

Transskription

Kære Rohde
Ved De, at de frie Skoler skal være opsagte før St. Hansdag med Fraflytning til Oktober   Flyttedag altsaa kun en Gang aarlig. dette med Hensyn til vore Byggeplaner.
Jeg har Lyst til at sige mig fra det Hele. Det er ikke opmuntrende noget af det.
Deres heng.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.