Menu

J. F. Willumsen

1900-04-27

Afsender

Pietro Krohn

Modtager

Dokumentindhold

Pietro Krohn har skrevet et brev, som introducerer og anbefaler Willumsen som kunstner. Det er meningen, at Willumsen skal medtage introduktionsbrevet til Amerika. Brevet er efterfølgende blevet oversat til engelsk af Edith Willumsen og renskrevet af Emil Hannover.

Transskription

Paris d. 27 April 1900.
Hr j. F. Willumsen er en af Danmarks betydeligste Kunstnere. Paa samme Tid har han som Maler og Billedhugger gort fortræffelige Ting i begge Kunstfag.
Samtidig har han med udmærket Held forsøgt sig i forskjellige Gebeter af Kunstindustri. Han har tegnet Møbler og selv formet Vaser af Ler. Men det er navnlig som kunstnerisk Leder af Bing og Grøndahls bekjendte Porcellænsfabrik i Kjøbenhavn, at han har skabt en Række Arbeider, som med Rette

tiltrække sig beundrende Opmærksomhed paa Verdensudstillingen i Paris iaar.
Det synes som om intet Felt i Kunstens Rige er ham fremmed.
Det er derfor med Sorg at jeg ser ham forlade sit lille Fædreland, skjøndt jeg ikke tvivler om, at det vil lykkes ham i et stort Land at gjøre sine rige Evner endnu mere frugtbringende for Kunsten.
Pietro Krohn
Direktør
for det danske Kunstindustrimuseum.

Fakta

Brev

Dansk

Dette er et introduktionsbrev, som Willumsen medtager til Amerika.

Paris (Frankrig)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/2 - K