Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Afsender

Ludvig Find

Dokumentindhold

Ludvig Find sender informationer om Nordisk Kunstudstilling, og han foreslår, at Willumsen laver en udstilling i Den Frie Udstilling i stedet for. Find er blevet far for 8 måneder siden og skal nu giftes.

Transskription

Kære Willumsen. Tak for Deres Brev. Med Hensyn til, Nordisk Kunst Udstilling, har jeg ikke kunnet faa videre Oplysning. Det skal være Rasmus Nielsen, Auktionsholderen, som laver den og den er vist ikke rigtig noget for Dem. Kan De ikke vente. Var det ikke en Idé at lave reprospek Udstillingen i det nye Hus, hvis vi faar det. Saa at et el. To Medlemer har en Udst. samtidig med Foraarsudst. Det er maaske lidt

dyrt. Jeg har ingen rigtig Fidus til danske Billedhugger. Tilgiv at jeg svarer Dem i stor Korthed. Jeg skal giftes en af Dagene og har meget at tænke paa. Jeg har et Barn paa 8 Maaneder; jeg gifter mig med Moderen og er glad ved det.
Lev vel, og mon jeg skulde love Dem at skrive senere? Holten er besværlig – Ser De fælles Venner saa hils dem.
Deres heng. Ven
Find

Fakta

PDF
Brev

Dansk

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/4 - FG