Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Dokumentindhold

De Frie Billedhuggere skal anvende deres udstillingssal i Den Frie Udstilling, og Hansen Jacobsen beder derfor Willumsen om at fjerne et forarbejde til en sarkofag.

Transskription

Hr Billedhugger Willumsen.
Da De frie Billedhuggere nu selv skal benytte udstillingshallen, bedes de bringe Deres skitse til sarkofagen væk.
Med venlig hilsen
Deres
[N.] Hansen Jacobsen

Nygaardsvej No 6

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/5 - H