Menu

J. F. Willumsen

1892-04-09

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Værkkommentarerne er ikke trykt endnu, og Willumsen frygter, at Rohde trækker processen i langdrag.

Transskription

d 9 April 1892
Kjære Rohde
Jeg ser med Forbavselse af et Brev fra Hannover at Kommentarerne endnu ikke ere trykkede. Til Hannover har jeg nu sendt Brev hvori jeg beder ham om at sende dem til Dem, jeg ønsker snart at faa den Sag i Orden og ikke blive bestyrket i den Tro som mere og mere sniger sin ind i mig at der forsøges paa at trække det i Langdrag saa Udstillingstiden kan gaa hen, naar vi engang tales ved haber jeg ved Ord at kunne overbevise Dem om det urigtige i Deres Handling
venskabeligst
Deres
J.F. Willumsen
13 rue Charlet

Fakta

Brevkort

Dansk

Paris (Frankrig)
København (Danmark)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.