Menu

J. F. Willumsen

1903-02-27

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen meddeler, hvilken af sine akvareller han vil donere til Zahrtmanns Legat.

Transskription

27 Febr. 1903.
Kære Ven.
Det Landskab med Kastanietræerne paa den grønne Eng i Forgrunden og med de blaa Bjærge i Baggrunden antager jeg vil egne sig bedst til Zartmanns Legat, da det sikkert har flere Liebhabere end det andet. Det er fra Rhonedalen tæt ved Simplon. Tak for Deres Brev med de gode Ønsker. Jeg skal hilse Dem mange gange fra min "Unge Hustru" og fra mig selv.
Deres heng.
J.F. Willumsen

Fakta

Brevkort

Dansk

Paris (Frankrig)
København (Danmark)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.