Menu

J. F. Willumsen

1892-04-03

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen beder Rohde om at få værkkommentarerne trykt så billigt som muligt.

Transskription

Lørdag Aften
Kjære Rohde
Jeg kommer i Tanke om at jeg har vist været lovlig flot med Ansættelsen af de 50 Kr, da jeg slet ikke aner hvad Priser der er paa den Slags Sager., maaske det kan gjøres meget billigere, jeg har jo ikke Mange Penge, saa hvad der er spart er fortjent. Altsaa ganske almindeligt Trykpapir uden Omslag, hvis De vil gjøre mig den Tjeneste af tage Dem af det.
Deres Ven
J.F. Willumsen

Fakta

Brevkort

Dansk

Paris (Frankrig)
København (Danmark)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.