Menu

J. F. Willumsen

1907-03-18

Afsender

Gerda Wegener

Dokumentindhold

Gerda Wegener beder om en skriftlig erklæring fra Willumsen, hvori han erklærer sig som indbyder af hende til forårsudstillingen. Erik Henrichsen skal bruge denne erklæring, før han kan sætte sig i forbindelse med Den Frie Udstillings bestyrelse desangående.

Transskription

København. Mandag Middag.
Hr. Ferdinand Willumsen.
Bliv ikke vred, fordi jeg plager Dem saa meget. Overretssagfører Henrichsen siger, at han maa have en skriftlig Erklæring fra Dem i morgen tidlig om, at De er min Indbyder til den Frie; før kan han ikke sætte sig i Forbindelse med Bestyrelsen og i det hele taget intet foretage. Hans private Adresse er Sortedamsdossering 59II. Paa Forhaand Tak, hvis De vil gøre mig den store Tjeneste, at sende ham en saadan Erklæring omgaaende. Deres ærbødigst hengivne
Gerda Wegener.

Omtalte genstande

  • Gerda Wegener: Portræt af Ellen von Kohl (1906). Olie på lærred, 82x60.5 cm. Privateje

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Hellerup (Danmark)