Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Dokumentindhold

Ludvig Brandstrup synes ikke, det er hensigtsmæssigt at etablere en ny Billedhuggerforening.

Transskription

Kære Willumsen!
De maa ikke tro at jeg ikke meget gerne vil se vort lille Billedhuggerselskab her hos mig, men vi nødes til at udsætte det da min Kone skal [ulæseligt] sig paa en Klinik i nogen Tid, og forinden helst skal have Ro i nogle dage. Naar min Kone er rask og hjemme igjen skal de være overmaade velkommen.
Angaaende en ny Billedhuggerforening med Navn [ -,- ], saa ved De min Mening. Det vil for øjeblikket kun virke som en uheldig Demonstration. Det Knubs, som

som Billedhuggersamfundet fortjente, har vi allerede givet det ved vore Skrivelser
Der skulde bare ikke være forlangt Tilsendelse af Skrivelser fra Akademiet.
Hilsen til Deres Frue.
Deres hengivne
Ludvig Brandstrup.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/2 - B