Menu

J. F. Willumsen

1917-01-10

Afsender

Kitti Kamstrup

Dokumentindhold

Willumsen og Kamstrup planlægger at afholde en udstilling af Willumsens værker i Kunstnerforbundet til nov. 1917. Kamstrup meddeler, at Kunstnerforbundet tager 15% for hvert solgt værk. De har for tiden en udstilling med Albert Naur. Kamstrup har derudover sendt en check til Willumsen for et solgt litografi.

Transskription

KUNSTNERFORBUNDET
TORDENSKJOLDSGT. 7
- - TELEFON 14999 - -
KRISTIANIA, DEN
  10.1.17

Kjære hr. J F Willumsen
Jeg sendte Dem den 6.ds gjennem Crédit Lyonnais, Kr. 75.00 ÷ 10% = Kr. 67.50 gjennem vor bankier Lie & co her. Jeg haaber de kommer Dem i hænde.
Tak for Deres brev. Altsaa medio nov. 1917; den nærmere dato faar vi korrespondere om. Vi har de sidste aar tat 15%, da maleriernes pris jo er steget godt. Det blir

bestemt hvert aar paa generalforsamlingen i oktober og antagelig blir det bestemt samme procent for næste aar. Vi hadde tænkt at Deres utstilling skulde vare i 3 uker; altsaa en ukes tid ind i december. -
Vi har nu en dansk utstilling – De kjender maaske Albert Naur.
Jeg sender Dem denne kritik som jeg fandt i Dagbladet, - maaske den vil interessere Dem.
Med venlig hilsen
Deres
Kitti Kamstrup
En hilsen fra Jean Heiberg har er for tiden den eneste direktør som er hjemme. Kavli er i Kj.havn. Sørensen i Göteborg.

Fakta

PDF
Brev
Oslo (Norge)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/2 - K