Menu

J. F. Willumsen

1890-06-25

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen er i Bretagne. Rohde skal rejse til Paris, og Willumsen anbefaler ham en række billige hoteller og restauranter her.

Transskription

Pension Gloanec. Pont-Aven. Finistére. France.
d. 25 Juni 1890. I Hast skal jeg svare Dem paa Deres Brev. Vi er ikke længere i Paris, vi boe i Bretagne efter ovenstaaende Adresse; hvor vi forblive til Slutningen af Juli, for over Paris (2 Dage) at tilbringe August Maaned i Kjøbenhavn, saa desværre træffe vi neppe hinanden. Jeg kan altsaa nu ikke give dem de fornødne Underretninger, som ellers kunne have gjort, jeg beklager det meget; I rue l'Echiquier har en dansk Mand et pænt "Hotel Pavillon", Svendsen hed han vistnok (maaske det er ham som er flyttet til Richilieu) det ligger Bvard Bon Nouvelle og Værelser til alle Priser, paa Boulevarden er der billige Restaurt.. 1,50 Fr. en i Rue Vivienne, Restaur. "la Bourse" til 1,60 Fr., men paa Boulevard St. Michel er der gode Hoteller "Hotel Suisse" og lige overfor Luxenbourg Haven er Restaurant Renaux" 1,15-1,25 overordentlig anbefalelsesværdig. ja det er hele min Viden. Jeg haaber ikke at de glemmer at svare paa mit sidste Brev. M.H. J.F.W.

Fakta

Brevkort

Dansk

Paris (Frankrig)
Ribe (Danmark)
Frederik Svendsen

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.