Menu

J. F. Willumsen

1899-06-28

Afsender

Harald Bing

Dokumentindhold

Harald Bing meddeler, at Kunstindustrimuseet ikke ønsker at erhverve Willumsens tegning Kilden med den dybe tone, da det har mere karakter af at være et kunstværk end kunstindustrielt.

Transskription

KØBENHAVN, d. 28 Juni 99.
Kjære Hr Willumsen,
Jeg har nu gjort mig bekjendt med Deres fortræffelige Tegning til en Vægdekoration.
Det er desværre min kjedelige Pligt at sige Dem, at Museet efter min Opfattelse ikke bør erhverve Deres Tegning af den Grund, at det Arbeide, De derigjennem tænker udført, langt mere har Karakter af et Kunstværk end et Kunstindustrielt.
Deres hengivne
Harald Bing

Omtalte genstande

J.F. Willumsen: Kilden med den dybe tone (1898).
Akvarel, 100 x 150 cm.
Designmuseum Danmark

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Kunstindustrimuseet

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/2 - B