Menu

J. F. Willumsen

1891-03-13

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen vælger alligevel at skrive under på Den Fries bestemmelser.

Transskription

(13/3 1891)
Nu skal jeg sige Onkel, jeg rider endnu samme Hest, skjøndt Onkels Vrede.
Udstillingen er bygget for et yngre Tyrani, i Virkeligheden et værre Tyrani end gamle Charlottenborgs;
Den har den Fordel at vise at der kan existere en anden Udstilling end Charlottenborgs; hvis den skulde gaa i Stykker fordi jeg trak mig tilbage, saa vil dens Ituslagning for mange Aar vise det umulige i at der kan existere selvstændige Udstillinger, af den Grund gaar jeg med, havde De dannet Contrakten foruden mig og saa spurgt mig, havde jeg bestemt mig for et Nej

Til andre Aar (maaske) vil Udstillingens Principper kunde vendes som jeg mener de bør være, De kan ikke mene al det har sagt imod, i Brevet det er hen i Luften - Jeg tænker paa en hel Del Navne som ikke mere vil udstille paa Charlottenborg og som hverken hører til mine eller Deres Smag; Hvor skal de da hen? Det vilde være praktisk og rigtigt at tage dem med paa Partiet imod Charlotte.
Nu nok om det jeg rider samme gode sikre Ganger som hidtil, men den har endnu ikke ført mig til Sejr i det Slag som vi to har ført tilsammen
Lad os da tænde Bomben an som ikke sprænger Charlott, den sprænger vel snarere os selv.
Tag mine to Raderinger
15 Kr og 8 Kr.

Tag Viften hos Bojesen
han bestemmer Prisen,
Laan Th. Niss Barn
altsaa ikke til Salg.
Gaa hjem hos mine Forældre i Sølvgade 88, derstaar et ufuldfærdigt Billede af det Dampskib fra i Sommer, se om det ikke mangler for meget, jeg kan slet ikke huske det mere.
Vælg da selv Prisen, en Ramme kan maaske laanes hos Kleis ellers et hvidt simpelt Brædt, kan der vel blive Raad til.
Saa ejer Gauguin et lille nyt Billede af mig som staar her hos en Farvehandler Tanguy, Gauguin er vist i disse Dage hos sin Kone i Kjøbenhavn gaa s.vp op og spørg ham (da det vist skal være hos hans Kone, medens han opholder sig paa Tahiti), om det maa sendes og udstilles, ogsaa med hvid Ramme

ellers kan jeg ikke sende noget da alt er sendt til Indépendent fordi det vilde volde mig alfor store Udgifter at sende op og ned, f Ex Træsculpturen vejer vel èn 75 pund.
Hvis jeg maa volde Dem al denne Ulejlighed ?
Deres
J. F. Willumsen
13 marts 1891

Omtalte genstande

 • J.F. Willumsen: Type på en Bretagnekone (1890)
  Olie på lærred, 64x57,5 cm
  J.F. Willumsens Museum, Acc 1230

 • J.F. Willumsen: Aborreparken (1890)
  Radering, 48x58 cm
  J.F. Willumsens Museum, S.S. 15

 • J.F. Willumsen: Frugtbarhed (1891)
  Stregætsning, 24,7x34,2 cm
  J.F. Willumsens Museum, S.S. 17

 • J.F. Willumsen: Vifte-dekoration (ca. 1891)
  Opholdssted ukendt

Fakta

Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.