Menu

J. F. Willumsen

1892-04-02

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen har søgt at gøre sine oprindelige værkkommentarer mere forståelige. Han beder Rohde om at få dem trykt på simpelt papir og hængt op ved siden værkerne på Den Frie Udstilling.

Transskription

Lørdag d. 2 April 1892.

Kjære Ven.
Megen Tak for Deres Brev. havde jeg faaet det før havde vi sparet os for megen Vrøvl og mange sorgfulde Timer.,
jeg har nu ved Deres Hjælp søgt at gjøre Kommentarerne mere forstaaelige, dog vil jeg bede Dem om ikke at hænge dem op ved Billederne paa Udstillingen; men tryk dem paa 4 eller 6 Blade   som et lille Hefte   og enten give Folk det gratis i Tilgift med Katalogen eller henlægge det ved Billederne saa kan enhver tage selv.
Omkostningerne ved den Historie kan vel ikke blive større end jeg selv kan overkomme det?, Papiret behøver ikke at være fint; Som De ser gjør jeg alt hvad jeg

evner for at komme til Forstaaelse mellem Verden og mig, til den dannede Pøbel, taler jeg ikke. lad dem grine og gjøre Nar i Blade og andresteder
jeg taler til dem   som aldrig har faaet Fornemmelse af en gnist Kunst.
Mine Ting indeholder Opgaver der ere søgte saa specielt menneskelige og ere søgte løste ligesaa specielt menneskelige   saa de maa tiltale dem der ikke forstaar hvorledes Kunst ser ud., det er de samme der imidlertid trænger til en lille Forklaring som et Puf i Ryggen for at hjælpe dem paa Gled.
Vel har jeg aldrig kunnet skrive Forfattermæssigt godt dansk, men saa meget har jeg dog ikke glemt af dansk Sprog   at jeg nok ved at naar jeg staar paa et højt Sted, har jeg en "Oversigt over" noget

enten det saa er en Højslette eller et Aars Indtægt; men hvis det sætter en Mur mellem mig og Verden saa skader det ikke i dette Tilfælde at forandre.
At Blache har lavet illumination for 10 Aar siden ved jeg ikke; men der er saa meget i mine Billeder der har været lavet for over 10.000 Aar siden, jeg forklarer kun hvorfor jeg anvender det her. Idet Hele taget har jeg søgt at gjøre det meget bedre som sagt og ønsker nu om De vil gøre mig den store Tjeneste at sætte de forbandede Kommaer paa det rette Sted, samt gennemse Korekturen;
Efter alt at dømme er jeg, bleven temmelig godt ødelagt derhjemme i Danmark saa der er vist næppe noget mere Haab om Oprejsning, skjøndt jeg er bleven temmelig godt Hærdet efterhaanden

i saa høj Grad endogsaa at jeg godt kan le af mange Ting; saa er det ikke hyggeligt alligevel.
Stakkels Hannover, hvis De ser ham saa hils ham mange Gange.

-

Altsaa igjen. tryk dem paa simpelt Papir og læg dem ved Billederne. jeg vil ofre omtrent 50 Kr. saamaange Exemplarer som der kan faaes derfor.
Venskabeligst hilset
fra Deres Ven
J.F. Willumsen
P.S. Modtog i Dag Brev fra Fru Slot-Møller som jeg ikke forstaar.

Fakta

Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.