Menu

J. F. Willumsen

1907-03-14

Afsender

Gerda Wegener

Dokumentindhold

Gerda Wegener ønsker at udstille som gæst på Den Frie Udstilling. Erik Henrichsen har foreslået hende at søge til 2. ophængning, da det er for sent til den 1. Hun beder i forbindelse hermed Willumsen om at bese hendes maleri, da hun ønsker hans vurdering.

Transskription

Kastelsvej. 14de Marts.
Jeg har talt med Overretssagfører Henrichsen. Han mener ikke det vil være muligt at bringe det til Udførelse til 1ste Ophængning, da der er saa kort Tid. Derimod foreslog han at forsøge til 2den Ophængning. Men hvis De vil

være så elskværdig alligevel at se mit Billede imorgen c. Kl. 1, saa vil jeg være Dem meget taknemlig, da jeg lægger megen Vægt paa Deres Mening.
Gerda Wegener.

Til Maleren
Hr. Ferdinand Willumsen
verte

Jeg underretter Dem om dette pr. Brev, og haaber det maa naa Dem i Tide, da jeg synes det er for vidtløftigt at forklare pr. Telegram

Omtalte genstande

  • Gerda Wegener: Portræt af Ellen von Kohl (1906). Olie på lærred, 82x60.5 cm. Privateje

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Hellerup (Danmark)