Menu

J. F. Willumsen

1893-03-15

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Den Frie Udstilling skal afholde udstilling, og Willumsen vil vide, hvem de indbudte er, og hvorledes den nye udstillingsbygning ser ud.

Transskription

11 bis ru Charlet  Onsdag Form.   Kjære Rohde
Da vore Breve ere krydsede hinanden, behøver jeg ikke at give dem Svar nu paa Deres sidste Brev. kun vil jeg meddele at det er en Selvfølge at jeg gjærne ser at mine Forældre og Svigerforældre gjøres den Ære at modtage Indbydelseskort til Aabningen af Udstillingen. Iøvrigt længes jeg efter at høre noget nærme om Bygningen, hvad den er bygget af, hvorledes Vinduerne sidde, hvorledes dens Udseende er osv., jeg synes at det Værelse som er 23x9 alen maa blive noget Koridoragtigt: skal det adskilles med en Portiére, hvor lang Tid faar Bygningen Lov at ligge der, skal den rives ned hvert Aar? Er Clement Gæst, eller Medlem. Udstillerne bliver hvem o.s.v.
Mange Hilsener
Deres Medlem af den frie Uds.
Willumsen.

Gothersgade 171. Frydendalsvej 27.

Fakta

Brevkort

Dansk

Paris (Frankrig)
København (Danmark)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.