Menu

J. F. Willumsen

1907-03-16

Afsender

Gerda Wegener

Dokumentindhold

Gerda Wegener beder endnu engang Willumsen komme forbi og se hendes maleri. Hun ønsker ikke at foretage sig yderligere mht. forårsudstillingen, før hun har fået Willumsen vurdering.

Transskription

Kastelsvej. 16de Marts.
Hr. Ferdinand Willumsen
De maa ikke blive vred, fordi jeg beder Dem, saa vidt det paa nogen Maade lader sig gøre og De i det hele taget vil, at komme op og se mit Billede een af de allerførste Dage.
Det var Dem vel ikke muligt at komme imorgen, Søndag,

ved samme Tid, som vi sidst aftalte, altsaa c. Kl. 1. Jeg er iøvrigt hjemme hele Formiddagen indtil Kl. 2. Sagen er, at jeg vil og kan ikke foretage mig det mindste med Hensyn til Billedet, før jeg har hørt Deres Mening om det; og der er slet ikke for megen Tid.
Gerda Wegener.
Kastelsvej. 23.

Omtalte genstande

  • Gerda Wegener: Portræt af Ellen von Kohl (1906). Olie på lærred, 82x60.5 cm. Privateje

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Hellerup (Danmark)