Menu

J. F. Willumsen

1901-02-09

Afsender

Henrik Cavling

Dokumentindhold

Henrik Cavling har skrevet 4 introduktionsbreve om Willumsen til 4 indflydelsesrige mænd i Amerika. Han ønsker Willumsen lykke til.

Transskription

Ny Hallenæs, Silkeborg d. 2 Febr.

Kære Willumsen!
Undskyld, at De ikke fik Brevene. Jeg havde skrevet dem, men de blev vistnok i Travlheden lukket inde i mit Skrivebord. Vedlagt har De nogle andre. Jeg har her skrevet til 4 Mænd, som hver for sig kan gøre Dem meget store Tjenester, især Poulsen, der er mange gange Millionær.
Det var ham, der hjalp Rohl-Schmidt. Riis og Dreier er ogsaa Mænd med stor Indflydelse. – Naar De komer derover, saa gaa endnu engang op til Fischer-Hansen. Jeg kan dog ikke tro andet

end at han vil gøre noget for Dem. Men De maa selv presse paa. Det er uundgaaeligt nødvendigt i Amerika.
Og saa et Levvel, kære Willumsen, god Lykke, Ære og Rigdom, men glem ikke det gamle kære Land og Deres Venner!
Med hjærtelig Hilsen,
Deres hengivne
Henrik Cavling.
Det vilde maaske være af Betydning for Dem at møde "Sarti". Spørg paa Kong Frederik, om han har formørket den danske Himmel.
s. S.

Dreiers Adresse faar De hos Valk. De kan bedst møde ham paa Børsen Kl. 11 Frokost.

Fakta

Brev

Dansk

Silkeborg (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/3 - CDE