Menu

J. F. Willumsen

Ca. 1897

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

Talte med Økonomi S. vi maatte ikke foregribe Sagen ved at afhente Tegningerne endnu, da disse ingenlunde var forkastede. Foreslog Z. at gaa, men han svarede mig ikke. Indtil videre sover vi roligt, og vaagner først naar de to Bydrenge bliver vækkede   enten for at løbe Byærinder, eller for at blive skældt ud.
W.
Tegningerne er hos Borup og han var ikke at faa i Tale i Dag.

Fakta

Brevkort

Dansk

København (Danmark)
København (Danmark)
L.C. Borup

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.