Menu

J. F. Willumsen

1891-03

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen vil gerne skrive under som medstifter af Den Frie Udstilling. Han vil derudover opsøge Odilon Redon i Paris for at købe litografier til Rohde. Willumsen og Juliette har desuden planer om at rejse til Bretagne.

Transskription


16 Rue Pestalozzi Paris

(Paa Grund af Navne Forandring af Gaden samt Nummeret, er der det Kludder i Adressen, men nu er dette vist fastslaaet - indtil vi flytter til Efteraaret.)
Kjære Rohde
Kun i Dag et Par Ord! Undskyld mig at jeg ikke for lang Tid siden har skrevet til Dem, naturligvis skriver jeg med under thi nu maa Kampen fortsætte.
Jeg havde ikke flere Tryk af Frugtbarheden
der skal blive sendt flere i Løbet af en 8te Dage (jeg sendte 8te dengang ikke som De skriver 7). Odilon Redons Littografier var jeg hos Goupil for at faa; men de var udsolgte dér, og han vilde ikke sige mig Redons Adresse, han var i det hele meget storsnudet, Redon selv kjender jeg, og

haaber at kunne finde ham.
Bretagnekonen bliver vel rullet om en Stok og sendt her over til mig, saa snart som det kan lade sig gjøre.
Da De har faaet solgt saa mange Billeder saa kommer De maaske herover, som De i Vinter saa gjærne vilde. Saa jeg bliver færdig med de Arbejder som jeg nu fortiden er saa optaget af: Keramique. saa tager vi paa Landet
Bretagne tør vi ikke tage til for der er farlig Feber for Smaabørn, vi Voxne led under den i 14 Dage i fjor; derimod bliver det maaske Cote D'or. Bjærgene;
Nu mange Hilsener fra os alle her Jan-Bjørn indbefattet til sin Onkel.
Deres
J. F. Willumsen

Omtalte genstande

  • J.F. Willumsen: Type på en Bretagnekone (1890)
    Olie på lærred, 64x57,5 cm
    J.F. Willumsens Museum, Acc 1230

  • J.F. Willumsen: Frugtbarhed (1891)
    Stregætsning, 24,7x34,2 cm
    J.F. Willumsens Museum, S.S. 17

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.