Menu

J. F. Willumsen

1899-12-05

Dokumentindhold

Willumsen skriver til Kunstindustrimuseet, da han ikke har modtaget de 500 Kr. for en dekorationsskitse, som han udførte for museet i sin tid.

Transskription

Til Kunstindustrimuseet
For cirka 2 Aar siden blev jeg af Prof Krohn opfordret til at udføre en Tegning til et Stykke Kunstindustri. Opfordringen blev gjentaget den følgende Vinter af Prof Krohn og Direktør Bing, og var formuleret som en Bestilling, idet den lød paa at jeg efter eget Valg af Materiale og Sujet skulde levere en Tegning, for hvilken jeg vilde modtage et Honorar af 500 Kr; medens Spørgsmaalet om Tegningens Udførelse blev overladt til Museets senere Afgørelse.
Den saaledes bestilte Tegning blev afleveret til Prof Krohn i Foraaret 1899. Tegningen forestillede en Vægdekoration sat i Forbindelse med en Fontæne eller en Kilde, beregnet til at anbringes i en stor Spisesal; ved Kilden hvilte sig en Kvinde og en Mand med et Barn. Som Materiale havde jeg valgt brændt Ler, dels glaseret til Baggrunden og dels uglaseret til Figurerne.

Da jeg endnu ikke har modtaget mit Honorar, tillader jeg mig at herved at fremsende min Regning
500 Kr

København d 5 Decemb 1899
Ærbødigst
J. F. Willumsen.
Børsgade 481.

Omtalte genstande

J.F. Willumsen: Kilden med den dybe tone (1898)
Akvarel, 100 x 150 cm.
Designmuseum Danmark

Fakta

Brevudkast

Dansk

København (Danmark)
København (Danmark)
Harald Bing
Pietro Krohn

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/2 – B