Menu

J. F. Willumsen

1907-01-22

Dokumentindhold

Willumsen skal holde rejsegilde. Jensen-Klint råder ham om, hvad der skal serveres, og hvad der er god kutyme overfor håndværkerne.

Transskription

Jeg er saa optaget af Terrinen som skal udbydes om faa Dage, at jeg vanskelig kan komme Lørdag, men vil Du vise mig Huset paa Søndag saa kommer jeg til Dig Kl 3. Jeg skal nemlig til Guldsmeden Kl 5.
Til Rejsegildet skal Du kjøbe Portvin 1 Fl pr 3 Mand kan passe. Sv Sodavand hvis der er nogen Totale 5 Ørers Kager á 6 Øre og Cigarer med Mavebælte.
Et halvt Hundrede Kroner til Deling mellem Arbejdere og navnlig Formænd.
Men jeg ved jo ikke ret meget om Mestrene ikke selv er Formænd

Spørg iøvrigt Clemmensen. Arkitektforeningens Formand. Svanemøllevej 80. Kl. 9-3. Han bliver nok glad ved en Visit af Dig. Hils Din Frue mange Gange.

Fakta

Brevkort

Dansk

København (Danmark)
Hellerup (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J